AANBOD

Tekstschrijver

Braakbal is freelance tekstschrijver


  • schrijfwerk: schrijven van teksten, verhalen, interviews, artikels, blogs, jouw wildste dromen op papier (redactie)
  • schrijfadvies: advies over de aanpak van een tekst of een project (communicatieadvies) en nalezen teksten (eindredactie)
  • voor organisaties, verenigingen, scholen, bedrijven en particulieren

Braakbal is nieuwsgierig en heeft interesse in … zoveel! Met een speciale voorliefde voor menselijke verhalen, sociale en maatschappelijke thema’s en kunst en cultuur.


Hier vind je een overzicht van de realisaties van Braakbal.

Mail je vraag naar

info@braakbal.be

of bel

0485 203 110

Projectmedewerker tekst en verhaal

Braakbal is freelance projectmedewerker tekst en verhaal


  • voor creatieve, sociale en/of artistieke projecten
  • voor organisaties, verenigingen, scholen, bedrijven en particulieren


Samen gaan we op zoek naar het verhaal (wat) dat we willen vertellen, en naar de beste manier (hoe) om dat te doen.


  • Zo ontstond de podcast Trillingen uit een samenwerking met onder meer Vormingplus Midden- en Zuid-West-Vlaanderen. Tijdens het creatieproces beslisten we dat audio het beste middel was om de verhalen te laten horen van mensen die te maken hadden gekregen met een positieve NIP-test.
  • Het lied 't Kringske kwam tot stand na verschillende groepsgesprekken met mensen in armoede. Door naar hun verhalen te luisteren, kregen tekst en lied hun huidige vorm.
  • Vrije Basisschool Mandelbloesem ontvangt de Sint elk jaar op een mooie manier. Op vraag van het personeel schreef Braakbal twee Sinterklaasliederen die de kinderen in de klas aanleerden en die we samen zongen op 6 december.


Braakbal gaat zowel voor kort- als langlopende projecten aan de slag.


Hier vind je een overzicht van de realisaties van Braakbal.

Mail je vraag naar

info@braakbal.be

of bel

0485 203 110